Proud lží z Hradu

Na Václavu Klausovi mně vadí asi tak milión věcí. Jednou z nich jsou drobné šťouchance a okopávačky obsažené snad v každém jeho vícevětém prohlášení. Takové ty vsuvky typu (nebudu citovat přesně) „tento pán, kterého jsem nikdy předtím neviděl“, „jakýsi Erik Tabery“ a podobně. Naposledy mne nazdvihlo jeho tvrzení v článku s názvem „Odpověď prezidenta na dopis Magdy Wagenknechtové Svobodové“ dostupném na adrese http://www.klaus.cz/clanky/3304. Píše v něm: „K vyhrocení předvolební kampaně přispěl poražený kandidát, který sám nastolil téma tzv. Benešových dekretů, o kterých hovořil způsobem, k jakému jsem jako prezident republiky nemohl mlčet.“

Dal jsem si tu práci a debatu našel. Na YouTube ke zhlédnutí například zde: http://www.youtube.com/watch?v=sKtAW8OXClQ. Situace se vyvíjela takto. Moderátor Václav Moravec položil otázku, jak by kandidát vystupoval v případě, že by se vláda s parlamentem rozhodly zrušit platnost Benešových dekretů. Karel Schwarzenberg odpověděl v tom smyslu, že nejde zrušit něco, co je zrušené. Což byl výrok nepřesný a snad i nepravdivý. Miloš Zeman, poté co přednesl svou odpověď, položil svému soupeři tři otázky a Karel Schwarzenberg na jednu z nich reagoval výrokem, že podle dnešních měřítek by se za to, co jsme v roce 1945 během odsunu provedli, ocitla celá tehdejší reprezentace včele s Edvardem Benešem pře Haagským tribunálem. Takže ze záznamu plyne, že to nebyl Karel Schwarzenberg, kdo téma otevřel, a že Václav Klaus je lhář a demagog. Samozřejmě tu je určitá zbytková pravděpodobnost, že sám diskusi neviděl a vycházel z nepřesných informací, které mu někdo dodal, ale tomu nevěřím a uvádím tuto alternativu jen proto, abych se od jeho modelu uvažování a chování odlišil co nejvíce.

K samotné Schwarzenbergově myšlence o Haagském tribunálu si dovolím napsat alespoň tolik, že s ní bezezbytku souhlasím. Jsem si vědom nutnosti posuzovat historické události v kontextu, v němž se udály, a jsem přesvědčen, že Karel Schwarzenberg si je vědom téhož. Proto ho nepodezírám, že by byl toho názoru, že Edvard Beneš měl být volán k zodpovědnosti za provedení odsunu, ani že by považoval Edvarda Beneše za válečného zločince. Ihned po prvním zhlédnutí debaty mi však bylo jasné, že tímto výrokem Karel Schwarzenberg prohrál volby. Bohužel.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.